Používaním tohto webu súhlasíte s tým, že na poskytovanie služieb, analýze návštevnosti a zacielenie reklám používajú súbory cookie. Ďalej súhlasím s obranou osobných údajov a s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. viac informácií
kalendár
Dnes je 23.2.2024
Prihlásiť sa

Cookies a GDPRPRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie“) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

Tieto Pravidlá majú slúžiť na to, aby ste porozumeli viac a detailnejšie ako zhromažďujeme a využívame osobné údaje. Zároveň majú za cieľ vysvetliť práva dotknutých osôb, o ktorých spracúvame osobné údaje.

Potvrdením udeľujem SÚHLAS spoločnosti STK Skalica, s.r.o. , so sídlom Dr. G. Schaefflera 10, 909 01 Skalica, IČO: 36241890, zapísanej v obchodnom registri na Okresný súd Trnava, odd. Sro., vl.12578/T, na spracovanie mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. v rozsahu (meno a priezvisko, telefón, e-mail, druh vozidla, EČV/ŠPZ) za účelom: spracovania a vybavenia objednávky, upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly motorového vozidla, marketingu alebo zasielania ponukových emailov / odberu noviniek.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa ucto@stkskalica.sk alebo písomnej žiadosti na dresu sídla prevádzkovateľa.

COOKIES

Podľa § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, vás informujeme, že naše služby môžu vyžadovať pre svoju správnu činnosť tzv. Cookies, čo sú súbory dát, ktoré naše servery ukladajú vo vašom prehliadači k uchovanie informácií o vašich nastavení v rámci služieb tohto webu. Bez týchto cookies nebudú naše služby fungovať správne a nebudú si môcť "zapamätať" žiadne vaše nastavenia a preferencie. Pre tento účel sú cookies využívané po celom svete a používajú je dnes už prakticky všetky webové stránky.


Reklamné cookies

Prostredníctvom našich webových služieb môžu byť vo vašom prehliadači ukladané aj cookies prevádzkovateľov reklamných systémov na účely remarketingu, alebo pre zobrazovanie reklamy, ktoré je pre vás relevantnejšie.